Watch on:

Kinamada Muna si Roda Bago Patikman ng Siyam na Pulgada