Watch on:

Magmula ng Sinagot ay Inaraw-araw na ni Bobot si Lotlot