Watch on:

Walang Silbi Ang Taglamig Sa Init ng Pagmamahalan ni Sabel at Jonel