Watch on:

Very Proud Niyang Pinakita sa Madla Ang Pink na Hiwa