Watch on:

Unang Araw ng Taon Nag-araro Agad si Pedro