Watch on:

Tumatagurtor na ang Tuhod ni Rigor Pero Sige Parin sa Pag-iskor