Watch on:

Tulad ng Batis Ang Crema ay May Banayad na Daloy