Watch on:

Tirik Ang Sikat ng Araw Tirik Din Ang Mga Mata ni Sabe