Watch on:

Sayang Naman Ang Bulaklak ni Badeth Hindi Nadidiligan