Watch on:

Sayang Ka Tisay Bumigay Ka sa Isang Tambay