Sabi Nila Kung Anong Kulay ng Dila Mo Yun Din Ang Kulay ng Kuwan Mo