Watch on:

Sabi Mo Ninong Galing sa Puso Mo Yung Regalo Mo Yun Pala May Kapalit