Watch on:

Sa Panahon ng Kagipitan Nagdidildil ng Asin Ang Karamihan Habang Yung Iba Nagdidildil ng Puke