Watch on:

Sa Bukid Kung Saan Ang Kalabaw ay Tahimik na Nag-aararo