Watch on:

Pudpud na Ang Daliri ni Sabel Habang Tayo ay Pudpud Narin Ang Mga Palad