Watch on:

Practice Muna Mag Headbang Bago Mag-attend ng Concert ng Slipknot