Watch on:

Pinakain ni Berto at Toto ng Burrito si Socoro