Watch on:

Pinaghatian ni Sabel at Mabel Ang Gata ni Rodel