Watch on:

Parang Mabangis na Tigre sa Pagkawild si Badeth