Watch on:

Pangmasarapan Agad Ang Pambungad ni Lodi sa Taon