Watch on:

Pagod Galing Pasada si Harold at Hinagod Pa si Roda Paguwi