Watch on:

Pagkatapos Nagpakabanal Gumawa Agad ng Kasalanan