Watch on:

Pagkatapos Magtanim ay Nagpatubig si Sabel