Watch on:

Oh No Hindi Nacontrol ni Jepoy Ang Sarili Happy Father%27s Day Nalang Next Year