Niyayang Matulog Pero Biglang Nilabas ni Bulog Ang Cobrabird