Watch on:

Nawa y Pagpalain Ang Mga Bagong Magulang