Watch on:

Natapon Ang Sago ni Berto sa Hiwa ni Margo