Watch on:

Nang Dahil sa Dukit Nakaipon ng Pangmatrikula si Kolehiyala