Namiss ni Ekalam Osus Ang Hagod ng Tite Kaya Nagsarili Nalang