Watch on:

Nakasalang na Ang Palay Kaya Binayo Nalang Berto