Nahuling Namitas ng Kahel Pinitas Din ng Mayari Ang Prutas Niya