Watch on:

Naadik sa Dukit si Sabel Kaya Namaga Ang Bilat