Watch on:

Ministro Tumikim ng Pinagbabawal na Karne ng Sanlibutan