May Lakad Pa si John Paul Kaya Binilisan Ang Pagpukol