Watch on:

May Hangover sa New Year si Mang Roger Kaya Niyaya si Jennifer na Magjerjer