Watch on:

Malayo Pa Ang New Year Pero Nag Rak en Roll Na si Carol at Errol