Malapit ng Makuba si Lodi sa Bigat ng Kaniyang Dinadala