Mahirap Maglaba ng Kumot Tuwing Natatapon Ang Malapot ni Lotlot