Watch on:

Lahat ng Titeng Uhaw ay Maninilaw sa Lodi Kong Galawgaw