Watch on:

Lahat ng Masikip ay Pupunitin ni Dynamite Danny