Watch on:

Lahat na ng Butas ay Tinusok na ni Lodi