Kung si Lods Ang Titser Siguradong Ganado Ka Pumasok Lage