Watch on:

Kung Hindi Tayo Ganito Pagkatapos ng Inuman Di Bale Nalang