Watch on:

Kaya Pala Mahal na Mahal ni Belekoy si Marikoy