Watch on:

Kasabay ng Pagtirik ng Araw ang Pagtirik ng Mata ni Islaw