Karapat-dapat Tamoran Magdamag Ang Katawan ni Lods