Watch on:

Kahit Tanghaling Tapat ay Nag-aararo si Gerald