Kahit Hindi na Abot ng Paningin ay Abot Naman ng Daliri Niya