Watch on:

Kahit Babad Lang sa Bangko Naiuwi Naman Ang Muse