Watch on:

Kahit Ang Buwanang Dalaw ay Hindi Napigilan si Mabel